Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường MN Đình Dù được thành lập vào năm 1965.Từ khi thành lập đến nay, Trải qua 50 năm phấn đấu và trưởng thành đến nay trường có 03 điểm trường 1khu trung tâm và 2 khu lẻ. Cô và trò nhà trường qua nhiều thế hệ đã vun đắp cho mái trường phát triển vững vàng cùng năm tháng với diện tích khuôn viên 5771m2.

Trường Mầm non Đình Dù

Trong quá trình xây dựng và phát triển, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng bằng trái tim và tấm lòng, yêu nghề mến trẻ, tập thể các cô giáo nói chung, và các thế hệ cán bộ quản lý nói riêng, đã xây dựng và duy trì mọi hoạt động của nhà trường. Năm 2014 trường đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I.